Kontakt

Vladimír Šedivý má živnostenský list pro fyzickou osobu.

Předmět podnikání: Činnost technického poradce v oblasti ergonomie a antropologie

Štolcova 31, 618 00 Brno – Černovice
IČ: 687 23 881

E-mail: sedivy@mendelu.cz


P O Z O R !

Nabízím školám, zejména vysokým, CD obsahující celkové řešení problematiky Bezpečnosti a ochrany zdraví pro školská zařízení se složkami:
Doprovodné podklady pro zajištění BOZP ve školách; Školství - legislativa; Metodické listy; Vzorové směrnice pro školy, kde je např. dokumentace, provozní řád, záznam o úrazu, záznam o proškolení a další.
Cena 6.000 Kč bez DPH. V případě zájmu vám zašlu demonstrační CD a po uzavření smlouvy zakódované CD.